Skip to content

Mùa đông trắng ở Hàn Quốc

October 24, 2012

 

Tuyết phủ trắng mái nhà, lối đi, sân vườn và các cành cây. Độc giả Hồng Vân chia sẻ hình ảnh về mùa đông ở Hàn Quốc.
Gửi ảnh của bạn

Người Tuyết được dựng lên trước cửa một ngôi nhà.
Lối đi phủ tuyết trắng tại một khuôn viên trường đại học.
Lối mòn trong công viên đầy tuyết trắng.
Người dân dọn tuyết để chống trơn.
Hàng ghế trong công viên đầy tuyết phủ.
Tuyết cũng phủ trắng cả cành cây.

Hồng Vân

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: